Tilskud

Tilskud til fodterapi

Der er mange muligheder for at få tilskud til behandling. Nedenfor har jeg nævnt de  muligheder der er for at få tilskud. Flere steder kan du følge  et link hvor du kan få mere information omkring reglerne for tilskud. Er du i tviv om du kan få tilskud til fodbehandling, bøjlebehandling, indlæg eller orteser, er du velkommen til at kontakte mig.

Tilskudsmuligheder


Diabetes   |  50% tilskud fra den offentlige sygesikring

Diabetes patienter kan via henvisning fra egen læge, få tilskud fra den offtentlige sygesikring. For at diabetikere kan få tilskud til fodbehandling, er det obligatorisk at få lavet en fodstatus en gang om året. Den offentlige sygesikring betaler halvdelen af beløbet til fodstatus. Der kan ikke gives tilskud til fodbehandlinger fra den offentlige sygesikring, før der er lavet en fodstatus.

Resultatet af fodstatus, er med til at bestemme hvilken risikogruppe som en enkelte diabetiker placeres i.

Det er den enkelte risikogrupper der afgør  hvor mange behandlinger man er berettiget til at få tilskud til. Tilskuddet bliver trukket i klinikken og din egen betaling udgør halvdelen af overenskomstprisen

Gruppe 1 - Lav risiko-patienter: kun tilskud til årlig fodstatus.

Gruppe 2 - Mellem risiko-patienter: tilskud til fodstatus samt 4 behandlinger årligt.

Gruppe 3 - Mellem risiko-patienter med særlige behov: tilskud til fodstatus samt 9 behandlinger årligt.

Gruppe 4 - Høj risiko-patienter: tilskud til fodstatus samt ubegrænset antal behandlinger.


Leddegigt  |   50% tilskud fra den offentlige sygesikring

Patienter med leddegigt kan med en henvisning fra egen læge, få tilskud til ubegrænset behandling ved en fodterapeut. Den offentlige sygesikring betaler 50% af beløbet. 


Arvæv  |   50% tilskud fra den offentlige sygesikring

Har du arvæv grundet radium behandling, som du har fået for mange år siden, kan du få tilskud via henvisning fra egen læge til fodterapi. Grunden til, at der gives tilskud til dette, er, at det var en fejlbehandling af fodvorter i sin tid.


Psoreasis gigt  |    50% tilskud fra den offentlige sygesikring

Fra den 1.7.2018 kan patienter med svær psoriasisgigt kan få tilskud til fodbehandling.


Bøjlebehandling  |    50% tilskud fra den offentlige sygesikring

Har du nedgroede negle, skal du kontakte dig egen læge og få en elektronisk henvisning. Priser er ifølge overenskomst og den offentlige sygesikring betaler halvdelen af beløbet. Prisen afhænger af om du skal have en eller flere bøjler på. Spørg din behandler hvor meget din egenbetaling bliver.

Ved en bøjlebehandling renses der op i neglefalsene. Der formes og påsættes en bøjle i kirurgisk stål, der er designet til den enkelte negl og dens problem. Der gives vejledning i hvad bøjlepatienten skal være opmærksom på.


Sygeforsikring Danmark  |    Tilskud i gruppe 1 - 2- 5

Sygeforsikring Danmark giver tilskud til behandling ved en statsautoriseret fodterapeut. Er du forsikret i gruppe 1 eller 2, får du tilskud til fodbehandling, bøjlebehandling og indlæg. Er du forsikret i gruppe 5 får du tilskud til indlæg. Læs mere her


Helbredstillæg |   

Der kan ydes helbredstillæg til fodbehandling i forbindelse med diabetes. Helbredstillæg kan ydes til folkepensionister og førtidspensionisteer, hvor førtidspension er tilkendt før 1. Januar 2003. 

Betingelser for at få helbredstillæg:

  • At modtageren bor eller opholder sig i Danmark
  • At egen og eventuelle ægtefælle/samlevers likvide formue er under 87.900 kr (2019 sats)
  • At den personlige tillægsprocent er mellem 1 og 100
  • At der søges inden behandlingen foretages

Læs mere her


Udvidet Helbredstillæg |   

Der kan ydes udvidet helbredstillæg til fodbehandling til folkepensionister og førtidspensionister, hvor førtidspension er tilkendt før 1. januar 2003.

Betingelser for at få helbredstillæg:

  • At modtageren bor eller opholder sig i Danmark
  • At egen og eventuelle ægtefælle/samlevers likvide formue er under 87.900 kr (2019 sats)
  • At den personlige tillægsprocent er mellem 1 og 100
  • At der søges inden behandlingen foretages


Hjælpemidler, Kompressionsstrømper, Ortopædisk fodtøj og ortopædiske fodindlæg  |    Lov om social service § 112, BEK 743

Der er mulighed for at få hjælp til kompressionstrømer, ortopædisk fodtøj og ortopædiske fodindlæg i henhold til  serviceloven.   Læs mere her


Hjælp til indkøb af sko ved mindst 2 skonumres forskel på fødderne   |    Lov om social service § 113, BEK 1432, § 19

Hvis du har en størrelsesforskel på fødderne på mindst to hele skonumre kan du søge om hjælp til indkøb. Læs mere her


Dækning af merudgifter som er direkte forbundet med varigt fysiks eller psykisk handicap   |   Lov om social service § 100

Du kan få dækket merudgifter, som er direkte forbundet med et varigt fysisk eller psykisk handicap Læs mer her